ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Βέλτιστες πρακτικές προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.

Αναπτύσσουμε αποκλειστικό περιεχόμενο και χτίζουμε μια συναισθηματική σύνδεση με το κοινό. Οι επιχειρήσεις πρέπει πλέον να συμβαδίζουν με την εικόνα τους στα κοινωνικά μέσα.  Όταν λοιπόν το branding, το περιεχόμενο και η στρατηγική, αναρτάτε και διαμοιράζετε σωστά, τα κοινωνικά δίκτυα γίνονται μια μηχανή για απίστευτη ανάπτυξη. Περιλαμβάνει:

  • Ανάπτυξη στρατηγικής
  • Έρευνα αγοράς
  • Επέκταση κοινωνικών μέσων
  • Διαχείριση διαφημίσεων
  • Διαγωνισμούς & Προσφορές
  • Δημιουργία περιεχομένου

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

Αυξάνει την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας
Υποστηρίζει το σχηματισμό της εικόνας και της εταιρικής ταυτότητας χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της κοινωνικής δικτύωσης.
Feedback
Σάς επιτρέπει να λαμβάνετε σχόλια από πιθανούς και πραγματικούς πελάτες για να βελτιώσετε την ποιότητα των υπηρεσιών.
Αυξάνει την αφοσίωση των πελατών σας
Διαμορφώνει την εμπιστοσύνη των χρηστών στην επωνυμία, το προϊόν, την εταιρεία, που επιτυγχάνεται μέσω της αλληλεπίδρασης στο κοινωνικό δίκτυο.
Στοιχεία δυνητικών πελατών
Δημιουργείτε βάση δεδομένων με στοιχεία δυνητικών πελατών ώστε δυνητικά να τους μετατρέψετε σε πραγματικούς πελάτες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Έρευνα κοινωνικών δικτύων
Ανάπτυξη στρατηγικής
Έναρξη διαφημιστικής καμπάνιας
Ανάλυση και συμπεράσματα